skip to Main Content

‘In Amsterdam zijn nog zeven kunsthandels/antiquairs, die hun oorsprong hebben in de 19de eeuw, terwijl het ook nog familiebedrijven zijn. Aronson Antiquairs sinds 1969 gevestigd in de Nieuwe Spiegelstraat 39, is daar één van.’

(‘There are seven art/antiques dealers still in Amsterdam, who have their roots going back to the 19th century, while they are still owned by the family. Aronson Antiquairs, situated at Nieuwe Spiegelstraat 39, is one of them.’)

Winkelstories.com
2010

Back To Top
X