skip to Main Content

While we are in New York for the Winter Antiques Show (Jan. 19 thru 28) you may also reach us on cell 646-415-2561.

‘Uniek Delfts aardewerk … Jarenlang was het niet bekend waar zich de belangrijke collectie Delfts aardewerk van dr. F.H. Fentener van Vlissingen bevond. Onlangs echter wist Robert Aronson er vijftien belangrijke stukken uit te kopen. …’

(‘Unique Dutch Delftware … For years it was unknown where the important Dutch Delftware collection of Dr. F.H. Fentener van Vlissingen was. Recently however, Robert Aronson was able to purchase fifteen objects from that collection. …’

Kunst & Antiek Journaal

March 2008
website

Back To Top
X